Refine code for BasePalCallLibNull & PeiPalCallLib.