EdkGenericBdsLib and Logo removed, use EdkGenericPlatformBdsLib
[people/mcb30/edk2.git] / edk2 / EdkUnixPkg / Dxe / PlatformBds / Bds.dxs
2007-02-13 tgingoldEdkGenericBdsLib and Logo removed, use EdkGenericPlatfo...