cc2173e2bd86538a165f4b650879a59e1bbca1da
[mirror/winof/.git] / ulp / dapl2 / test / dapltest / scripts / dt-svr.bat
1 @echo off
2 rem
3 rem Sample DAPLtest server - usage: dt-svr [ -D [dbg-bit-mask] ]
4 rem
5
6 SETLOCAL
7
8 rem set DAT_OVERRIDE=C:\DAT\dat.conf
9
10 if EXIST "%ProgramFiles(x86)%" (
11     set PF="%ProgramFiles(x86)%\WinOF"
12 ) else (
13     set PF="%ProgramFiles%\WinOF"
14 )
15
16 rem Program name of dt-svr preferes dapl2test.exe, otherwise prefer dapltest.exe
17 if "%0" == "dt-svr" (
18     if EXIST %PF%\dapl2test.exe (
19         set DT=dapl2test.exe
20         set DEV=ibnic0v2
21         goto OK
22     )
23 )
24
25 if EXIST %PF%\dapltest.exe (
26         set DT=dapltest.exe
27         set DEV=ibnic0
28         goto OK
29 )
30 echo Unable to find dapltest.exe or dapl2test.exe?
31 exit /B
32
33 :OK
34
35 rem '-D' enables full debug output
36 rem '-D hex-bit-mask' enables selective debug output - see manual.htm for details.
37 if "%1" == "-D" (
38     if "%2" == "" (
39         set X=0xfffff
40     ) else (
41         set X=%2
42     )
43 ) else ( set X= )
44
45 if not "%X%" == "" (
46     set DAT_OS_DBG_TYPE=%X%
47     set DAT_DBG_LEVEL=%X%
48     set DAT_DBG_TYPE=%X%
49     set DAPL_DBG_TYPE=%X%
50     set DAPL_DBG_LEVEL=%X%
51 ) else (
52     set DAT_DBG_TYPE=1
53 )
54
55 rem     start a dapltest server on the local node - server is waiting for
56 rem     dapltest 'client' to issue dapltest commands (dt-cli.bat).
57 rem     Client runs 'dt-cli IP-addr stop' to shutdown this dapltest server.
58
59 echo %DT% -T S -d -D %DEV%
60
61 %DT% -T S -D %DEV%
62
63 echo %0 - %DT% server exit...
64
65 ENDLOCAL
66
67 @echo on
68 exit /B