[DAPL2] use latest versions with correct EOL.
[mirror/winof/.git] / ulp / dapl2 / test / dapltest / scripts / dt-svr.bat
1 @echo off\r
2 rem\r
3 rem Sample DAPLtest server - usage: dt-svr [ -D [dbg-bit-mask] ]\r
4 rem\r
5 SETLOCAL\r
6 \r
7 rem set DAT_OVERRIDE=C:\DAT\dat.conf\r
8 \r
9 if EXIST "%ProgramFiles(x86)%" (\r
10     set PF="%ProgramFiles(x86)%\WinOF"\r
11 ) else (\r
12     set PF="%ProgramFiles%\WinOF"\r
13 )\r
14 \r
15 rem Program name of dt-svr preferes dapl2test.exe, otherwise prefer dapltest.exe\r
16 if "%0" == "dt-svr" (\r
17     if EXIST %PF%\dapl2test.exe (\r
18         set DT=dapl2test.exe\r
19         set DEV=ibnic0v2\r
20         goto OK\r
21     )\r
22 )\r
23 \r
24 if EXIST %PF%\dapltest.exe (\r
25         set DT=dapltest.exe\r
26         set DEV=ibnic0\r
27         goto OK\r
28 )\r
29 echo Unable to find dapltest.exe or dapl2test.exe?\r
30 exit /B\r
31 \r
32 :OK\r
33 \r
34 rem '-D' enables full debug output\r
35 rem '-D hex-bit-mask' enables selective debug output - see manual.htm for details.\r
36 if "%1" == "-D" (\r
37     if "%2" == "" (\r
38         set X=0xfffff\r
39     ) else (\r
40         set X=%2\r
41     )\r
42 ) else ( set X= )\r
43 \r
44 if not "%X%" == "" (\r
45     set DAT_OS_DBG_TYPE=%X%\r
46     set DAT_DBG_LEVEL=%X%\r
47     set DAT_DBG_TYPE=%X%\r
48     set DAPL_DBG_TYPE=%X%\r
49     set DAPL_DBG_LEVEL=%X%\r
50 ) else (\r
51     set DAT_DBG_TYPE=1\r
52 )\r
53 \r
54 rem     start a dapltest server on the local node - server is waiting for\r
55 rem     dapltest 'client' to issue dapltest commands (dt-cli.bat).\r
56 rem     Client runs 'dt-cli IP-addr stop' to shutdown this dapltest server.\r
57 \r
58 echo %DT% -T S -d -D %DEV%\r
59 \r
60 %DT% -T S -D %DEV%\r
61 \r
62 echo %0 - %DT% server exit...\r
63 \r
64 ENDLOCAL\r
65 exit /B %ERRORLEVEL%\r