Enchance the VfrCompiler error handling.
[efi/basetools/.git] / README.txt
2009-03-26 jwang36Add a bit more accurate description
2009-03-26 jwang36Added description for sqlite3 module issue.
2008-04-09 jljustenbuildtools/BaseTools/README.txt:
2008-02-29 jljustenBaseTools/README.txt: